Кандак нядзелі пра блуднага сына

тон 3: Ад бацькоўскай славы Тваёй аддаліўся я бяздумна,/ на злое растраціўшы тое багацце, якое Ты даў мне./ Таму звяртаюся да Цябе, словамі блуднага ўсклікаючы:/ саграшыў я перад Табою, Ойча шчодры,/ прымі мяне ў пакаянні// і зрабі мяне як аднаго з наймітаў Тваіх.