Сабор беларускіх святых. Трапар, кандак. Тэкст.

Трапар Сабору Беларускіх святых, тон 5: Ушанаваў Госпад Беларусь / святымі, што добра дагадзілі Яму: / свяціцелямі, мучанікамі, прападобнымі і праведнымі, / якія верна Госпаду паслужылі / і ўзнагароду за подзьвіг атрымалі; / да іх жа цяпер мы ўсклікаем: / за нас маліцеся Госпаду, //…